Категории
• Мъдростта на вековете • Новата Ева • Обичам да чета • Сродни души • Красотата е навсякъде • Смехурко
Най-разглеждани
• Днес • Вчера • Последната седмица • Последният месец • Всички
Най-харесвани
• Днес • Вчера • Последната седмица • Последният месец • Всички
Моите публикации
• Нова • Предложени • Публикувани
Вход
Гората е символ на особен живот. Всеки човек, който не може да почита гората, той не може да почита и хората. Всеки човек, който не може да почита изворите и ги разрушава, той не може да почита и живота. Навсякъде и във всичко има живот." 1
"Сега и в България изсичат горите безразборно. Това, което вършат не е добро. Те искат да превърнат всички места в ниви. Оставете някои полета за пасбища. Това е разумното в света. Лакомията е един недъг за обществения, за разумния живот. Да ядем толкова, колкото трябва! Да градим толкова, колкото трябва! Ядем ли повече, от колкото трябва, градим ли повече, отколкото трябва, това е нещастие за съвременния свят." 2
"Та с посаждането и растенето на растенията в растителното царство, едновременно прогресираме и ние. В разумния свят не могат да се забележат отношенията, които съществуват между растителното царство, растенията и човека. Като не знаят това, българите унищожават горите на общо основание. Аз съм наблюдавал какво правят българите. Като живее някой българин покрай някоя гора, носи брадвата си и покрай което дърво мине, все ще опита брадвата си. И затова дърветата са накълцани, осакатени. Дърветата трябва да се пазят грижливо. При бъдещето възпитание на хората, всеки човек трябва да има на свое разположение пет до десет дръвчета, за които той специално да се грижи. И за възпитанието на децата трябва да се употреби като метод да се грижат за отглеждането особено на плодните дръвчета. По този начин децата могат да се превъзпитат." 3
"Ти ще вземеш едно дърво, ще го отсечеш, ще го изгориш, но ще знаеш, че и ако днес хората страдат толкова много, това се дължи на изсичането на горите. Всички изчезнали култури се дължат все на изсичането на горите. Защо, например, в Сахара няма никаква култура? В растенията се крие известна енергия, без която, нито животинското, нито човешкото царство могат да прогресират. От това гледище, именно, обработването на земята е необходимо за хората. Без растенията няма никакъв прогрес. " 4
"Нарушения и изсичания на горите става не само в България, но и по целия свят, особено в Америка. Годишно там изсичат стотици декари гори. Обаче, това се отразява зле върху тях. Неврастенията у хората се дължи на безразборното изсичане на горите. Никъде не страдат от неврастения толкова много, както в Америка. Причината за неврастенията се дължи още и на безразборното изтребване на животните. Американците съзнават вече това и със закон забраняват изтребването на животните и изсичането на горите. " 5"
"Корените на растенията и на дърветата играят роля на помпи за извличане на вода от дълбочината на земята. Когато водата потъне дълбоко в земята, корените на дърветата, със своята магическа сила, я извличат на повърхността на земята. Поради това, че секат горите, почти в цяла Европа се забелязва намаляване на водата. И в България изсичат горите. Ако и в бъдеще продължават да ги секат, много от сегашните извори ще изчезнат. За да не става това, на мястото на изсечените гори трябва да посаждат нови." 6
"Когато станат кротки и смирени, хората ще се отнасят добре с животните и растенията, няма да секат горите безразборно. В дървото виждам великолепен палат за съществата, които живеят в него. В кристала също виждам палат за съществото, което живее там. (...)
Какво правят съвременните хора? Те разполагат с живота на нисшите същества, като със своя собственост, но в края на краищата, скъпо плащат. Дали признават това, или не, не е важно. Ще възразите, че Господ е създал всичко за човека. Какво представлява човекът? Част от целокупното човечество. Следователно, като част, той е длъжен да иска позволение за всичко, което му е нужно, от Онзи, Който е господар на Цялото. Това изисква Христовото учение. " 7
17 Декември
Ключови думи: Учителя Петър Дънов, Живот, Любов
Категория: Мъдростта на вековете
886
Животът на хората може да се подобри
Мъдростта на вековете
Всякога се моли
Мъдростта на вековете
Закон е: ще бъдете много взискателни спрямо своите погрешки. ...
201
Съзнателно или несъзнателно, всяка душа търси Бога. Грешката ...
178
Днес светът се е обърнал на болница. Няма здрави места в орг ...
246
Главата на милосърдния човек се различава от главата на неми ...
252
Желая ви сега, като мислите и прилагате постояннит
Мъдростта на вековете
Земята ще се тресе, ще се огъва, докато се създаде
Мъдростта на вековете
Човек трябва да работи своята професия с обич. Да счита, че ...
193
Онези хора, колкото малко и да са те, посветили Живота си в ...
397
Споделете ваши любими цитати, мъдри мисли и притчи
Facebook login
Печеливш за м.Април 2015
Най-разглеждани
Най-харесвани
Две неща са наистина безкрайни
:)