Категории
• Мъдростта на вековете • Новата Ева • Обичам да чета • Сродни души • Красотата е навсякъде • Смехурко
Най-разглеждани
• Днес • Вчера • Последната седмица • Последният месец • Всички
Най-харесвани
• Днес • Вчера • Последната седмица • Последният месец • Всички
Моите публикации
• Нова • Предложени • Публикувани
Вход
Имате думата благост. Знаете ли какво се крие в благост? Ако знаеш да произнесеш думата благост – една година да се занимаваш да я произнасяш – че като я произнесеш, ще стане цяло едно преобразование. Казваш: “Благост”...

Гдето има благост, трябва да дойдеш. .. Какво нещо е благост? Благостта трябва да носи земните блага, да ги извади. Благостта трябва да носи и благата, които са дошли отгоре, от Небето. Благостта трябва да съдържа нещата и добре да са опаковани, да няма нищо гнило. Благостта трябва да съдържа и Любовта, и обичта едновременно. И те трябва да са свързани. Трябва да съдържа и всичките възможности, за да може да се проявиш...

Учителя Петър Дънов
Ключови думи: Учителя Петър Дънов, Живот, Любов, Благост
Категория: Мъдростта на вековете
272
Аз често виждам, някой човек пада. Аз зная причините защо па ...
307
Аз искам да бъдете особени! Всеки от вас да пази тази своя о ...
159
Питате ме, какво искам, и защо Съм дошъл на Земята
Мъдростта на вековете
Животът трябва да се превърне в музика и поезия, а
Мъдростта на вековете
Като изпълнява Волята Божия, човек ще дойде до Царството Бож ...
167
Страданията на хората показват, че те не са изпълнили задълж ...
90
...Следвайте Моя Път, и всякаква болест от вас ще изчезне. – ...
46
Споделете ваши любими цитати, мъдри мисли и притчи
Facebook login
Печеливш за м.Април 2015