Категории
• Мъдростта на вековете • Новата Ева • Обичам да чета • Сродни души • Красотата е навсякъде • Смехурко
Най-разглеждани
• Днес • Вчера • Последната седмица • Последният месец • Всички
Най-харесвани
• Днес • Вчера • Последната седмица • Последният месец • Всички
Моите публикации
• Нова • Предложени • Публикувани
Вход
Имате думата благост. Знаете ли какво се крие в благост? Ако знаеш да произнесеш думата благост – една година да се занимаваш да я произнасяш – че като я произнесеш, ще стане цяло едно преобразование. Казваш: “Благост”...

Гдето има благост, трябва да дойдеш. .. Какво нещо е благост? Благостта трябва да носи земните блага, да ги извади. Благостта трябва да носи и благата, които са дошли отгоре, от Небето. Благостта трябва да съдържа нещата и добре да са опаковани, да няма нищо гнило. Благостта трябва да съдържа и Любовта, и обичта едновременно. И те трябва да са свързани. Трябва да съдържа и всичките възможности, за да може да се проявиш...

Учителя Петър Дънов
Ключови думи: Учителя Петър Дънов, Живот, Любов, Благост
Категория: Мъдростта на вековете
272
Като мислиш за качествата на Бога, те се преливат
Мъдростта на вековете
Споделете ваши любими цитати, мъдри мисли и притчи
Facebook login
Печеливш за м.Април 2015