Категории
• Мъдростта на вековете • Новата Ева • Обичам да чета • Сродни души • Красотата е навсякъде • Смехурко
Най-разглеждани
• Днес • Вчера • Последната седмица • Последният месец • Всички
Най-харесвани
• Днес • Вчера • Последната седмица • Последният месец • Всички
Моите публикации
• Нова • Предложени • Публикувани
Вход
Каквото и да правите, аз не съдя. Правете всичко в света, само се дръжте за Божествената Любов, да чувствувате туй Божественото. Погрешки може да правите, но направиш ли една погрешка, поправи я. Щом поправиш една погрешка, ангелът на поправеното място ще тури едно Божествено семенце. Ти вече си спечелил доброто. Понеже, като направиш доброто, туй, което си посял, като изникне и цъфне, ще завърже. Ако не направиш добро, посаденото не може да цъфне. Следователно, при изправянето на една погрешка, се посява. При правенето на доброто, туй Божествено дърво ще цъфне, ще видиш плода му и ще влезеш в новия живот. Изправете вашите погрешки, направете едно добро, за да цъфне дървото и да завърже плод. Като поправяте погрешките, да се посади нещо във вас.

Аз желая нашите мисли и мислите на всинца да бъдат благоприятни на Господа. И желанията да бъдат благоприятни, и постъпките да бъдат благоприятни.

Учителя Петър Дънов
21 Юни
Ключови думи: Учителя Петър Дънов, Живот, Любов
Категория: Мъдростта на вековете
128
Животът на хората може да се подобри
Мъдростта на вековете
Христос работи в света, но хората не го виждат Те
Мъдростта на вековете
Та, понеже вие сте млади, крехки сте още, вашият организъм ...
28
Това, върху което почива човешкият живот, човешката сила, чо ...
61
Причините за нещастията са съмнението и безверието
Мъдростта на вековете
Уверен ли си в успеха на твоята мисъл и твоето
Мъдростта на вековете
Отрицателните неща у вас трябва да стоят като неща чужди, на ...
139
За да се излекува човек, да се излекуват неговите ум, сърце ...
115
Човешката душа е велик, необятен святУчителят Петъ
Мъдростта на вековете
Небето следи всичко и отдава всекиму заслуженото. Строг е за ...
171
Споделете ваши любими цитати, мъдри мисли и притчи
Facebook login
Печеливш за м.Април 2015