Категории
• Мъдростта на вековете • Новата Ева • Обичам да чета • Сродни души • Красотата е навсякъде • Смехурко
Най-разглеждани
• Днес • Вчера • Последната седмица • Последният месец • Всички
Най-харесвани
• Днес • Вчера • Последната седмица • Последният месец • Всички
Моите публикации
• Нова • Предложени • Публикувани
Вход
Имате думата благост. Знаете ли какво се крие в благост? Ако знаеш да произнесеш думата благост – една година да се занимаваш да я произнасяш – че като я произнесеш, ще стане цяло едно преобразование. Казваш: “Благост”...

Гдето има благост, трябва да дойдеш. .. Какво нещо е благост? Благостта трябва да носи земните блага, да ги извади. Благостта трябва да носи и благата, които са дошли отгоре, от Небето. Благостта трябва да съдържа нещата и добре да са опаковани, да няма нищо гнило. Благостта трябва да съдържа и Любовта, и обичта едновременно. И те трябва да са свързани. Трябва да съдържа и всичките възможности, за да може да се проявиш...

Учителя Петър Дънов
Ключови думи: Учителя Петър Дънов, Живот, Любов, Благост
Категория: Мъдростта на вековете
923
За българския език „Този език не е обикновен език
Мъдростта на вековете
Докато аз действам принципиално, докато сърцето ми
Мъдростта на вековете
Трябва да знаете закона, че колкото повече изпитания имате, ...
1260
Обикни човека, както трябва, и ще видиш, че в душата, ума и ...
1068
Велико нещо е да кажеш някому, една сладка дума. Велико нещо ...
1038
Аз имам отвръщение от хората, които лъжат. Има нещо, което н ...
929
Когато в този живот си се отчаял и кажеш: „Аз свърших“, Хрис ...
1042
Когато дойдат мъчнотиите в живота, хората започват да се стр ...
1028
„Ху-у, очисти ме, Боже от лошите мисли и благослов
Мъдростта на вековете
Единственото нещо, което спъва сегашните ученици да прогреси ...
1066
Споделете ваши любими цитати, мъдри мисли и притчи
Facebook login
Печеливш за м.Април 2015
Най-разглеждани
Най-харесвани
Две неща са наистина безкрайни
:)